Shiryoku Kensa(Direction Parody) :: Vocaloid

*เพลง “ตรวจสายตา” เวอร์ชั่น “บนล่างซ้ายขวา”

  • Japanese Version by Gantou
    http://www.nicovideo.jp/watch/sm15317276
  • ที่ญี่ปุ่นการตรวจสายตาจะใช้สัญลักษณ์ตัว C หมุนขึ้นลงซ้ายขวา เพื่อตรวจดูว่าสายตาสั้นเท่าไหร่

 

บนนั้น~ ล่องลอยและลอยขึ้นสูง
หากทิศที่เริ่มคือซ้ายบน จะหมุนตามกลับไป
จากซ้ายขวาวกวน มาจากทิศทางใด

 

จากทิศทางข้างบน ลงล่างทวนกลับไป
สิ่งที่เคยเป็นมา อดีตที่ไม่เต็มใจ

 

หากลองมาวัดสายตา จะพบว่าภาพที่เห็นเลือนลาง
สับสนเหมือนดั่งรอบทิศตัวเรา

 

อา.. จากดวงตะวันร่วงลง ตกหวนคืนยังแผ่นฟ้า
ให้เธอมองเปลี่ยนมุม และลองเปลี่ยนสายตา
ด้วยนิ้วที่ชี้บอก ทางออกไปทุกทาง
จะขวาล่างซ้ายบน มันก็คงไม่เป็นไรหรอก
ถึงแม้จะวนทิศทวนกับหน่วยเวลา

 

หากหน้าทางซ้ายเปิดไปคือสิ่งที่เป็น
ที่หน้าทางขวาคือสิ่งที่เราได้เห็นกันมา

จะพลิกเส้นตรงไปยังวันพรุ่งนี้

 

—————————————
จากข้างบนซ้ายทวน ไปขวาบนไม่ต่างกัน
จากขวาของเบื้องบน เฉียดลงทะยานไป
เมื่อทิศทางสวนทวน ลงซ้ายกันต่อไป
สิ่งที่เคยทำมา สลับทิศทางใดๆ

หากลองมาวัดสายตา จะพบว่าลงจากขวาเบื้องบน
จะลอยจะหล่นก็คล้ายๆกัน

 

อา…. สลับเส้นทางสวนทวน
และร่วงลงไปอีกครา
ที่จริงคอนแทคในตายังเที่ยงตรง

 

จะขวาหรือข้างบนร่วงหล่นมาพร้อมกัน
จะขึ้นหรือจะตกทวนกับทางทิศดวงตะวัน
จะขวาหรือซ้ายบนไม่ต่างกันเลย

 

จากข้างบนร่วงหล่นเลื่อนไปอีกทิศทาง
ผ่านซ้ายและซ้ายอีก ลงสู่ทางลาดเอียงลงไป
ไม่รู้ว่าขวาบนเป็นอย่างไร

 

จากขวาสู่ขวาอีก ก้าวขาขวาต่อไป
ไขว่คว้าทางขวาอีก เอ้าลองก้าวตรงไป
จากขวาสู่ขวาอีก ก้าวขาขวาต่อไป
ไขว่คว้าทางขวาอีก เอ้าลองก้าวตรงลงไป

 

จากข้างบนร่วงหล่นมาจากทางซ้ายมือ
จากล่างจะวนต่อตามแนวทางลูกศรเวลา
บนล่างซ้ายเอียงออกและตกลงดิน
จากล่างรวมซ้ายกลายเป็นแค่หนึ่งทิศทาง
จากบนไปขวาเอียงลอยร่วงลง
ซ้ายเวียนและทวนไปยังทิศทางของปลายท้องฟ้า
“ขึ้นลงซ้ายสู่ขวาบน”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s