Hadaka Shitsuji :: Hadaka Shitsuji

*หน้านี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรง ส่อเรื่องทางเพศ และมีเนื้อหาแบบชายรักชาย
ควรใช้วิจารณญาณในการชมค่ะ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ถอด ถอด ถอดออกมา ถอดออกมา
เจ้าพวกพ่อบ้านเปล่าเปลือย

(แฮ่ก ๆๆๆ)
(ถอดออกมาให้หมดเลยสิ)
(Come on, baby)

จงถอด จงถอด ทุกชิ้นอย่าเหลือ
เปลือยลงมา เปลื้องปลดอาภรณ์ ที่คอยปิดซ่อนและบังอยู่
เอาเลย เอาเลย เปลือยกายออกมา (วู้ฮู้ว)
นี่คือคำสั่ง “อย่าช้า”

ลองลิ้มรสชาติของน้ำตาล เชื่อมตัวเรา ด้วยรสขื่นปนหวาน
แต่ที่ภายใน สับสนเกินทนทาน อยากจะบ้ากาม

(แฮ่กๆ)
ถอดออกมา ถอดออกมา ถอดออกมา!!!

ใต้แสงจันทราไร้แสงไฟ ดั่งช่วงเวลารัญจวนใจ
ไม่คิดจะยอมปล่อยไป ตัวฉันจะกอดเธอไว้
ถอดออกมา ให้จันทราคืนนี้ได้คอยลูบโลม (อ๊างง)

 

ถอดออกมา ถอดออกมา ถอดออกมา
ทำเรื่องที่ใครๆก็ทำกัน ว่าแล้วก็ทำเรื่อง”อย่างนั้น”
จงปลด ออกมา yes! ช่างน่าดู อา~
เกิดกลายมาเป็น ภาพงานศิลป์ที่ใครๆก็หลงงงงวย (อา~)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s