Aka no kakera ::07-ghost

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=loeU-MZSX0k]

สิ่งหนึ่งซ่อนอยู่ ในความมืดมน คือภาพจากก่อนวันวาน
กลับคืนย้อนมา ในยามที่เสียงปลายสุดเสียงเลือนจางไป

หากว่าเธอ ลองเดินก้าวต่อตามเส้นทาง
เธอจะพบว่ามีใคร ใครสักคน คนคนนั้นต้องทนเจ็บ ร้าวรวน
คือความจริง ที่เธอตามหา หรือว่ามันอาจจะเป็นแค่สิ่งลวง ?

เพียงเรียกแสงในจิตใจให้หวนคืน
อาจจะต้องผ่านความทุกข์ทน เวลาอันทรมาน เป็นนิรันดร์

สิ่งที่เคยเลือนหาย ความทรงจำดัง”สีเพลิง”
แตกสลาย จางหายไป ไม่อาจคว้า ก้าวต่อไป อย่างหวั่นใหว

จะยังเฝ้ารอ ไม่ว่านานเท่าไหร่
รู้ดี ว่าวันหนึ่ง เรานั้นคงได้พบเจอ

ยังคงตามหามัน ภาพทรงจำดังสีคราม
จากขอบฟ้า เก็บอยู่ภายในใจฉัน
อาจเป็นเพราะเธอ จิตใจเลยไม่หวั่น
พร้อมเดิน จะไปสู่ เส้นทางไร้ความจริงนิรันดร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s