Recent Articles

Shall we Skate :: Yuri on ICE ost

ภาพตรงหน้าเธอเป็นเช่นไร “เหล่าผู้คน ขับร้องเพลง แด่พระราชา” ถ้าหาก เธอลองก้าวข้ามไปสู่โลกใหม่ นอกขอบดินแดนนี้ เธอนั้น ย่อมได้เรียนรู้บางสิ่งที่อยู่ในหัวใจ แผ่นดินแห่งบ้านเรา Shall we skate? ดั่งเช่นนกโบยบินอยู่เหนือลานจะวาดผ่าน ดั่งเช่นไดซ์หมุนดังต้องการ อยู่บนลานไอซ์แห่งนี้ Shall we skate? ดั่งความฝันบันดาลจากเสียงใจที่ใฝ่หา เหมือนเช่นการ์ดแลกเปลี่ยนเวทย์มนตร์เสกสรรค์ เธอจงมาสเก็ต เอ้า! ก้าวจังหวะพร้อมกัน “เอ้า จับมือผมไว้ มาเร็ว ขวา ซ้าย ขวา…ช้าหน่อยพะย่ะค่ะ” […]

Read Article →